Oportunităţi de afaceri în Albania


AGENȚIA BALCANICĂ COMERCIALĂ (ABC)

 • Produse minerale
 • Produse ale industriei chimice şi conexe
 • Materii textile şi art. din acestea
 • Mașini, aparate, echipamente electrice
 • Produse alimentare, băuturi, tutun
 • Metale comune şi articole metalice
 • Animale vii şi produse ale regnului animal
 • Mase plastice, articole, cauciuc
 • Materiale de construcții
 • Încălțăminte, pălării, umbrele, bastoane
 • Mobilă, articole de interior şi sportive
 • Produse ale regnului vegetal
 • Mașini, aparate, echipamente electrice

CASA DE EXPEDIȚII INTERNAȚIONALE COMBI

 • Carnete ATA
 • Certificate de origine
 • Avizarea documentelor de comerț internațional
 • Avizarea existenței forței majore
 • Operațiuni vamale
 • Transport internațional - rutier, maritim, feroviar, aero
 • Grupaje / Degrupaje de mărfuri
 • Supraveghere operațiuni de expediție
 • Antrepozite vamale
 • Asigurări internaționale
 • Operațiuni portuare
 • Transport containerizat
 • Agenturare nave

COMENZI EXPEDIȚII INTERNAȚIONALE

BIROUL DE TURISM BALCANIC (BTB)

INSTITUTUL DE DIPLOMAȚIE COMERCIALĂ BALCANICĂ (IDCB)

ARBITRAJUL COMERCIAL BALCANIC