Obiective


CCBRA are în vedere, în principal, atingerea următoarelor obiective:

 1. sprijinirea şi dezvoltarea colaborarării în domeniul comercial şi industrial a membrilor săi cu agenţii economici din cele doua state;
 2. promovarea acţiunilor directe pentru dezvoltarea afacerilor pe cele doua pieţe şi a mediului investiţional bilateral, medierea obţinerii de sprijin bancar pentru membri ori pentru alţi agenţi economici interesaţi în stabilirea unor legături economice bilaterale;
 3. sprijinirea agenţilor economici şi persoanelor fizice care vor să constituie societăţi comerciale cu capital mixt sau alte forme de asociere de producţie şi comerţ în mediul de afaceri româno-albanez;
 4. promovarea schimbului de servicii şi produse obţinute prin activităţi specifice agriculturii, industriilor ori a sferelor conexe de activitate, în cele două state;
 5. promovearea implementării de către membrii săi a ideilor inovatoare şi a invenţiilor în mediul industrial şi agricol;
 6. iniţierea şi promovarea întâlnirilor şi contactelor comerciale între oameni de afaceri, reprezentanţii legali ai agenţilor economici români şi albanezi, precum şi între aceştia şi oameni de afaceri şi agenţi economici din alte state cu interese conexe;
 7. desfăşurarea de activităţi de informare şi documentare comercială, în domeniul agricol, industrial şi a sferelor de interes conexe (utilaje şi agregate, maşini unelte, etc.);
 8. organizarea sau participarea la organizarea de târguri şi expoziţii şi asigurarea sau facilitarea participării membrilor săi la aceste evenimente interne şi internaţionale;
 9. editarea şi publicarea revistei ARC (publicaţie lunară a Camerei Bilaterale de Comerţ România Albania) şi a altor publicaţii de informare şi reclamă comercială (prospecte, cataloage, pliante şi broşuri);
 10. susţinerea mediului economic românesc prin încurajarea dezvoltării relaţiilor durabile dintre Romania şi Republica Albania, prin încurajarea schimburilor de produse şi servicii, a activităţilor de import şi export dintre cele două state, a creşterii investiţiilor reciproce, şi a derularării unor proiecte bilateral avantajoase investitorilor celor două state;
 11. conlucrarea cu membrii săi în proiecte punctuale ce vizează îmbunătăţirea legăturilor economice, sociale şi politice dintre cele două state;
 12. contactarea organismelor neguvernamentale şi iniţierea de acorduri de colaborare spre atingerea scopurilor de interes comun;
 13. promovarea imaginii şi activităţii CCBRA, a membrilor şi a colaboratorilor în mediile interne şi internaţionale, prin toate mijloacele media disponibile.