Despre noi


Camera Bilaterală de Comerţ România - Albania (denumită în continuare CCBRA) este o structură bicamerală din sistemul bicameral românesc care fiinţează în baza OG 26/2000 republicată, modificată şi completată, precum şi în lumina dispoziţiilor Legii 335/2007 privitor la camerele de comerţ şi industrie din România.

Camera este o entitate juridică profesională, apolitică, înfiinţată pe o durată de timp nelimitată, cu reprezentativitate la nivel naţional, având ca scop primordial promovarea legăturilor economice bilaterale dintre Romania şi Republica Albania, dezvoltarea continuă şi impulsionarea colaborării între agenţii economici din cele două ţări, precum şi reprezentarea intereselor membrilor săi în relaţiile cu mediul instituţional românesc şi albanez.

Scopul Camerei este social-economic şi vizează promovarea legăturilor economice bilaterale dintre Romania şi Albania, dezvoltarea continuă şi impulsionarea colaborării între agenţii economici din cele două ţări, precum şi reprezentarea intereselor membrilor săi în relaţiile cu mediul instituţional românesc şi cu cel albanez.

În vederea atingerii scopului, Camera colaborează cu instituţii ale administraţiilor din cele două state, cu camerele de comerţ naţionale şi teritoriale, cu cele bilaterale şi cu alte instituţii neguvernamentale din cele două ţări ori din altele, în măsura în care finalitatea acţiunilor au în vedere dezvoltarea legăturilor România şi Albania sau a celor două diaspore.