Si të regjistrohem


Për t’u bërë një anëtar i CCBRA ju lutemi plotësoni dhe të paraqesë formularin e mëposhtëm. Duke dërguar konfirmojnë dijes dhe rregullat e pranimit.

Acord

 industri tregti turizëm shërbime KZHI (kërkim, zhvillim, inovim)

 individual i asociuar nderi

 U informuam lidhur me nenet e Statutit dhe Rregullores së organizimit dhe funksionimit të Dhomës Dypalëshe të Tregtisë Rumani - Shqipëri dhe jemi dakort t’i respektojmë ato.

Info firmë

ADRESA E SELISË

PERSONI NDËRLIDHËS

TË DHËNA SHTESË